DOWNLOAD NOW
ANDROID APP
Today's Tender Notice *
S.No Description Publisher Category Services Published Date Last Date of Sub. Media Details
No Tender/Notice Available.

नोट: * माथि प्रकाशित टेन्डर नोटिस सम्पूर्ण होइन, सबै टेन्डर हेर्नका लागि ९८४१-१५००२५, ९८०८०९८००० मा सम्पर्क राख्नुहोला वा Subscribe फर्म भरि पठाउनु होला l

Why is it special?

Save Money

दैनिक ३० भन्दा माथि पत्र-पत्रिकामा प्रकाशित टेण्डरको सूचना एकै ठाउँबाट प्राप्त हुने भएकोले तपाईले टेण्डरको लागि बार्षिक खर्च गर्ने रकमको ३% मात्र खर्च गर्नु भयो भने सम्पूर्ण सूचना प्राप्त गर्नुहुने छ l

Save Time

पत्र-पत्रिकाका खोज्ने र पल्टाउने झन्झटबाट मुक्त हुनुको साथै फुर्सदको समयमा जुनसुकै ठाउं र स्थानमा मोबाइल एप्स र ईमेलममा हेर्न सकिने l

Save Notice

प्रत्येक सूचना अन एयर टेन्डरको सर्भर र तपाईंको इमेलमा सुरक्षित रहने भएकोले कुनै पनि सूचना हराउदैन जबकी पेपरमा रहेका सूचना राख्न र जतन गर्न असजिलो हुन्छ l
App Screens

700+

Users

Onair Tender Subscription Form

Time Period App User Email User Email & App User
1 Year NRs. 2500 NRs. 2500 NRs. 5000 / NRs. 3500
2 Year NRs. 3500 NRs. 3500 NRs. 7000 / NRs. 5500
3 Year NRs. 4500 NRs. 4500 NRs. 9000 / NRs. 7500